"Technologische innovaties en trends"

Zonne-Energie De noodzaak, om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken, is zonneklaar.
Het doel is een fossielvrije energievoorziening en een Eco-neutraal gebruik van alle gebruiks- en verbruiksgoederen.

Innovatie, motivatie en organisatie zijn daarvoor de essentiële parameters. Opgewekte Energie mag niet verloren gaan!

De overdrachtsbrief Energieakkoord naar Klimaatakkoord is een aanzet.
(bron rijksoverheid,  foto sunmap)

De doelstelling is een bestendig en gezond leefmilieu.
De voortgang naar een duurzame economie gebeurt planmatig en in fases:
    14% fossielvrije energievoorziening in 2020.
    16% fossielvrije energievoorziening in 2023 en in 2030 moet dat minimaal 27% zijn.
    Voor 2050 moet er een totale fossielvrije energievoorziening zijn en dus CO2-neutraal.   

Waterstof, de schone energie drager!!?
De opslag van energie is een uitdaging bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Vraag en aanbod van energie kennen pieken en dalen. Daarom moeten we grote hoeveelheden energie langdurig kunnen opslaan.
Energie Beheer Nederland speelt een centrale rol bij samenwerkingen en projecten als de ontwikkeling van waterstof, een relatief goedkope energiedrager, die je uitstekend (ondergronds) kunt bewaren. (Redactie EBN)
Waterstof is uitermate geschikt als opslagmedium bij de (over)produktie van wind en zon energie.
Minder relevant is daarbij het feit dat de calorische waarde 1/3 is van dat van aardgas, feit is dat je het kan opslaan en dat er tijdens het transport minder verliezen zijn dan bij het transport van stroom. Opslag direct bij de energiebron wind/zon lijkt zich door te zetten waarbij er voorlopig te weinig wind/zon energie is op in de totale energie behoefte te voorzien. Ook op het hele auto bestand op waterstof te laten rijden lijkt voorlopig nog niet realisties
Hoewel:
RTL Nieuws wijdde heel wat zendtijd aan de mogelijkheden met waterstof in auto’s onder de titel: ‘Opmars waterstofauto niet te stoppen (maar tanken kan nog bijna nergens).
De Volkskrant bracht al een uitgebreide reportage over de waterstofracer waarmee studenten van de TU Delft met succes meededen aan een race-event op het TT Circuit in Assen.
Getiteld: ‘Stilletjes scheuren op waterstof: de Forze VIII is dit jaar op de Gamma Racing Day om te winnen’
De Telegraaf kwam met de uitslag van de waterstofracer op Assen: ‘Waterstofracer rijdt zijn eerste race uit’
Omroep Brabant heeft uitgebreid aandacht besteedt aan rijden op waterstof: ‘Rijden op waterstof, je kunt zelfs drinken uit de uitlaat.’
Het Algemeen Dagblad toont een eigen video: ‘Kilometers vreten met waterstofauto’
En dan nog op radio NPO1 dit item, waarin Ad van Wijk voor de microfoon komt: ‘Waterstof, de nieuwe smeerolie van de duurzaamheid’.

Zuurstof vermindering door afvalbergen en CO2 stijging
Bron: NOAA Scripps Oxygen/Nitrogen ratio
Zuurstof is onmisbaar voor het leven op aarde. Gemiddeld bevat de (droge) atmosfeer momenteel zo’n 21% zuurstof.
Bij normaal ademen zetten we ongeveer 4% van die zuurstof om in CO2. Maar ook heel veel andere dingen, die mensen gebruiken hebben zuurstof nodig. Fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool, zijn koolwaterstofverbindingen, die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, bij verbranding onttrekt dat zuurstof aan de atmosfeer en de CO2 stijgt.
Auto’s rijden niet zonder zuurstof, kolencentrales kunnen geen energie opwekken zonder zuurstof, maar ook voor de verbranding of wegrotten van al ons afval is zuurstof nodig.
In sommige grote steden daalt daar door het zuurstofgehalte van de lucht aanzienlijk. In het hartje van Tokyo, de hoofdstad van Japan daalt af en toe het zuurstofgehalte tot slechts 7%. Ook Globaal zien we zuurstof afnemen. Dit komt waarschijnlijk door verminderde zuurstofproductie van de stille oceaan, door het feit dat de CO2 de oceaan zuurder maakt en de zuurstofproducerende algen hieronder lijden. Dit negatieve effect is helaas groter dan het positieve effect wat we zien onder invloed van de toegenomen CO2 concentratie voor planten en bomen op land. Het netto effect gaat veel harder dan de toename CO2 die we zien. In 15 jaar tijd zijn er bijna 300 parts per million zuurstof minder in de Atmosfeer, terwijl CO2 slechts met ongeveer 40 parts per million is toegenomen in diezelfde tijd. Dat is ongeveer een factor 7. Omdat er zoveel meer zuurstof is in onze atmosfeer dan CO2, 500 keer zoveel, is dat nog niet merkbaar in het dagelijks leven. 15 jaar geleden was het wel nog 550 keer zoveel.
Als energie bron zijn zon en wind belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst.

                                     

Eurhob International Guide

Zouttechnologie voor warmteopslag red: De ingenieur
Hoe kun je efficiënt energie opslaan in zout? In Duitsland is een grote proef gestart.
In een vijf megawatt pilot-installatie in Berlijn test Vattenfall een nieuw type thermochemische batterij. Zoutkristallen met een speciaal ontwikkelde nanocoating vormen de basis van het systeem. De kristallen worden bij een overschot aan elektriciteit geladen. Is er behoefte aan elektriciteit, dan worden ze ontladen, waarbij waterdamp ontstaat. Die wordt ofwel direct in het stadverwarmingsnet geleid, of naar een turbine voor de productie van elektriciteit.
Het Zweedse bedrijf SaltX Technology is de ontwikkelaar van het proces waarbij zout als chemisch medium voor energie-opslag wordt ingezet. Zout kan namelijk 10 maal meer warmte opslaan dan water, dat meestal als medium voor power-to-heat installaties wordt gebruikt.
Het bufferen zal zeker onderdeel (moeten) uitmaken van de energievoorziening.

Het stroomnet "verduurzaamt" door windmolens en zonneparken.
In 2050 gaat naar verwachting alleen nog duurzame stroom door het net. Dat geldt ook voor het gasnet: het percentage biogas in ons net zal toenemen, net als het percentage waterstof, gemaakt uit zon- en windstroom. Het gasnet wordt de ‘stroomopslag’ die ons seizoensopslagprobleem oplost.
Brandstofcellen hebben waterstof nodig om stroom te maken en maken stroom van gas. Ze vormen de brug tussen gas- en stroomnet, opwek en opslag. De BlueGEN, van SOLIDpower, is een brandstofcel die stroom maakt, maar ook eerst haar eigen waterstof. De ontstane restwarmte kan worden omgezet in bijvoorbeeld warm tapwater. De BlueGEN is een ‘net-gekoppeld’ apparaat en haalt haar waterstof uit het gasnet door methaan chemisch te kraken. Dat levert tot 70% CO2-besparing op ten opzichte van netstroom. Is er bio-methaan of een mix met pure waterstof beschikbaar, dan wordt het 100% groen. Brandstofcellen zijn daarbij stil en stoten geen verbrandingsgassen (als SOx en NOx) uit.

Itho Daalderop:
DaalderopItho Daalderop introduceert de nieuwe lucht/water warmtepomp HP-S. De HP-S is een compleet concept voor het duurzaam verwarmen én koelen van de woning en het bereiden van warm tapwater.
De HP-S bestaat uit een binnen- en buitendeel. De warmtepomp presteert het beste met een laagtemperatuurverwarmingssysteem (LTV), zoals vloerverwarming. Bij vloerverwarming wordt doorgaans een temperatuur gebruikt van ca. 35 °C, waardoor de warmtepomp minder energie nodig heeft om de woning warm te houden. Het binnendeel regelt automatisch de boilerverwarming en is qua afmetingen vergelijkbaar met een cv-ketel.
De compressor in het buitendeel zorgt voor verwarming van de woning en het tapwater.
Groot voordeel van een buitendeel is dat dit meerdere opstellingsmogelijkheden biedt, bijvoorbeeld in de tuin of op een uitbouw of garage.

All-electric of toch hybride
De HP-S is uitermate geschikt om zelfstandig te verwarmen, het warm tapwater te bereiden en te koelen. Hiermee kan een all-electric woning worden gerealiseerd. Daarnaast kan er gekozen worden voor een hybride opstelling. Als er bijvoorbeeld nog een cv-ketel aanwezig is, kan de cv-ketel tijdens extreem koude dagen de verarming overnemen of het warm tapwater bereiden. 

MasterWatt:
MasterwattEen elektrische cv ketel is een uitstekende oplossing voor vele toepassingen in uw woning of bedrijfspand. In combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen kun je uiterst efficiënt met je zelf opgewekte energie omgaan, en je woning volledig elektrisch verwarmen.
Woningen worden vandaag de dag zeer goed geïsoleerd vanwege de steeds strengere eisen vanuit het Bouwbesluit. Deze eisen worden in de nabije toekomst alleen maar strenger. Er is dus steeds minder energie nodig om onze woning te verwarmen. Een kleine elektrische ketel van 1 tot 3 kW zou dan voldoende kunnen zijn om de warmtevraag te dekken van een normale eengezinswoning. Met een driewegklep kan deze ketel ook een tapwater boiler (indirect gestookt) verwarmen. Toepassingen met zonneboilers zijn ook mogelijk zodat de zonnepanelen het tapwater verwarmen of voorverwarmen. PV panelen dekken dan de stroomvraag van de elektrische elementen (elektrische ketel). Voordelen van een elektrische ketel zijn ook onder andere eenvoudige techniek (veel minder gecompliceerd dan een warmtepomp) het is niet nodig bronnen te boren geen geluid van buitenunits, zoals bij een lucht/water warmtepomp

Elektrische doorstromer voor tapwater.
Warm water is een vanzelfsprekendheid in ieder huishouden. De warmwater-doorstromers van Masterwatt voorzien in deze behoefte, op een zeer energiezuinige manier, zonder gebruik van een gasaansluiting.
De elektrische doorstromers van Masterwatt hebben vele voordelen ten opzichte van andere warmwatertoestellen. De toestellen hebben geen warm water voorraad en alle warmte van de elektrische elementen wordt volledig aan het water afgegeven. Het gevolg is dat het rendement van de doorstroomverwarmer hoger is dan van ieder ander soort warmwatertoestel. Bij de elektronisch gestuurde uitvoeringen met vermogensinstelling en uitgebreid display, is het meer dan 98%.
De temperatuurvariaties van het water zijn hier te verwaarlozen en er stroomt nooit onbedoeld warmer water uit dan is ingesteld.
De toestellen klein van omvang en fraai in design. Ze zijn in verschillende vermogens en voor verschillende toepassingen te verkrijgen, voorzien van analoge of digitale bediening..

 


 

 

Eurhob International Guide
Worden onze ramen zonnepanelen ?
Te mooi om waar te zijn of een realistisch toekomstbeeld? Als het aan Ferdinand Grapperhaus en Willem Kesteloo ligt het laatste. Met hun bedrijf PowerWindow ontwikkelden zij een speciale raamcoating. De coating, die wordt aangebracht op het glas, kan energie opwekken. Hierdoor functioneert het raam net als een zonnepaneel.

De ontwikkeling
De voormalige studenten van de Technische Universiteit in Delft ontwikkelden en patenteerden de speciale coating begin september 2014. Grapperhuis en Kesteloo zeggen in gesprek te zijn met diverse aannemers, projectontwikkelaars en architecten. Ook glaszetters en elektrotechnische specialisten zijn razend enthousiast om de coating in de praktijk te gaan toepassen. De bedoeling is om vanaf 2016 de eerste ruiten te plaatsen die energie opwekken.
Stroom opwekken met een raam .....

Hoe werkt de PowerWindow?
 Foto: PowerWindow Op het glasoppervlak wordt een dunne luminiscente coating aangebracht. Deze laag absorbeert zowel direct als indirect licht en stuurt dit naar de zijkanten van het raam.
De zonnecelstrips op de zijkanten van het raam zorgen voor de omzetting naar elektriciteit.
De energie die je opwekt kan dan meteen gebruikt worden in het huishouden. Dankzij de coating wordt de warmtestraling ook tegengehouden waardoor er een betere isolatie is dan een normaal raam.


Opbrengst van de PowerWindow
Afhankelijk van de transparantie van de coating kan er 25 tot 40 procent energie bespaart worden met de PowerWindow. Hoe donkerder de coating hoe meer energie er opgewekt wordt. De eerste ruiten die worden ontwikkelt leveren jaarlijks ongeveer 50 kWh per vierkante meter op. Een gemiddeld zonnepaneel levert 150 kWh per jaar op maar neemt meer ruimte in en zijn minder multifunctioneel inzetbaar.

Toepassing in de praktijk
De PowerWindow is in eerste instantie vooral interessant voor renovatie en nieuwbouw van kantoorpanden. De stroom die dan wordt opgewekt door de ramen kan meteen gebruikt worden door de computers en andere apparaten in het gebouw. Voor de gewone huishoudens lijkt de toepassing minder geschikt, omdat hier simpelweg minder raamwerk aanwezig is. Daarentegen is de ontwikkeling wel weer interessant voor elektrisch rijden. De ramen van de auto kunnen de accu onder het rijden opladen waardoor het rijbereik van de elektrische auto toeneemt.

Bron: PowerWindow
 
 
Eurhob International Guide

Het Stroom beheer kan echt (veel) efficiënter. 
Om de sterk fluctuerende decentrale productie van elektrische energie en de toenemende peak belastingen in het elektriciteitsnet adequaat te kunnen beheren is energie buffering noodzakelijk. Het verantwoord in balans houden van aanbod en vraag, kan daarmee worden geborgd.
Buffering (op locatie) is/wordt een essentieel onderdeel voor het beheer en betrouwbaarheid van de energievoorziening.

Neem het initiatief:
Zorg voor het beter op elkaar afstemmen van het fluctuerende  energieaanbod en de energievraag, dit kan door ondersteuning met lokale energiebuffering. Bij het realiseren van energie buffering moet worden gestreefd naar eenvoudige en zo mogelijk, kosten neutrale oplossingen.
Dat kan door gebruik te maken van bestaande infrastructuren, waarin een bufferunit kan worden ogenomen en vanwaar ook kan worden terug geleverd aan het net.
Daarvoor zijn b.v. auto oplaadpunten uitermate geschikt, maar logistiek gezien ook bedrijven en woningen.
Dit werkt kostenbesparend voor de energie leverancier en is ook lucratief voor de bedrijven/paticulieren.
We mogen ervan uitgaan dat toekomstig een groot deel van het vervoerpark elektrisch zal worden aangedreven.
Als Pilotproject zou b.v. een flatgebouw met XX appartementen kunnen dienen, omdat daar de omstandigheden en voorzieningen vaak geschikt zijn om een bufferunit te plaatsen.

Mogelijkheden:

  • Aanwezige XX parkeerplaatsen in een onderliggende parkeergarage van een appartementengebouw worden voorzien van een laadpunt, met een Energie bufferunit, voor een elektrische auto. Eventueel uitgebreid met een dergelijke Energie bufferunit in de boxen/opslagruimte van de XX appartementen, die niet over een parkeerplaats beschikken.
  • De schakeling van elk laadpunt zou zo uitgevoerd moeten worden dat deze kan dienen om op te slaan, maar ook om te leveren, om zo geschikt te zijn om productie/verbruik uitschieters op te vangen.
  • De Energie bufferunit van het laadpunt kan dus aan het elektriciteitsnet terug leveren, maar zou ook als Energie bufferunit voor bedrijf of woning zelf kunnen dienen.

Financiën:
Mogelijk zijn ook stroom leveranciers geïnteresseerd het project te ondersteunen, resp. bij de aanleg van zonneparken of windparken zou de investeerder gehouden kunnen worden om ook voor een bepaald percentage opslagcapaciteit te realiseren.

De industrie is veelal de voortrekker van vernieuwing, een goed voorbeeld daarvan geeft:
Sparq Assembly uit Coevorden, die een slim systeem ontwikkelde.Eurhob International Guide
   
Energy Storage Association (ESA) Energy Storage Association (ESA)
Lees verder .........
Energieopslag is een sleuteltechologie van de toekomst.
Lees verder .........
BVA Auctions is het grootste online veilinghuis van Nederland.
Lees verder ...........
Energie Beheer Nederland EBN speelt een centrale rol in het vormgeven van de publiek-private samenwerking in de energiewinning in Nederland.
Lees verder ............
Flevolandse Energieagenda Het netwerk Flevolandse Energieagenda (FEA) is een samenwerkingsverband tussen Flevolandse overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.
Lees verder .........
Door de toepassing van innovatieve systemen  is het mogelijk om op een duurzame manier eigen elektriciteit en warmte op te wekken.
Lees verder .........
Energie, zie je niet maar het is er wel, alle dynamiek ontstaat door energie, die zorgt voor warmte, licht, elektriciteit en beweging.
 Lees verder  ..........
Energie opwekken via het raam. Dat klinkt te mooi om waar te kunnen zijn, maar verbaas je want het is toch mogelijk.
Lees verder ..........
Sport & Recreatie:          
De Volleybalvereniging Vonk Coevorden organiseert, sinds 1984, jaarlijks het “A. Vonk” volleybaltoernooi op een vrijdagavond in juni op sportpark “Klinkenvlier” aan de Europaweg te Coevorden.

 

Eurhob International Guide
Eurhob International Guide
postadres: Duifkruid 7, 3892 AN Zeewolde (geen bezoek adres)
Bezoek adres (op afspraak)
Contact opnemen kan via de mailbox.

De basis voor Eurhob International Guide, werd gelegd in 1972, met  B2B activiteiten op het gebied van brede (elektro)technische dienstverlening, engineering en het implementeren van technologische innovaties.
                        
Eurhob International Guide vandaag is een informatie platform voor: "technologische innovaties en trends"

                                         ***                    

Disclaimer:
Eurhob International Guide kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor inhoudelijke onjuistheden, rsp. onvolkomenheden of voor schade ontstaan door, de aangeboden informatie.

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met hetgeen hierboven vermeld, wij plaatsen geen cookies.

De algemene voorwaarden van de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn van toepassing en worden op verzoek toegezonden.              

 

 

Home Mail sturen Impressum Copyright © Eurhob sinds 1972 - All rights reserved Template: ge-webdesign.de modified by Eurhob Inloggen

 
nach oben