https://www.timeanddate.com/scripts/sunmap.php De "Wereld" van de Nederlandse energietransitie ......
De energienota streeft ernaar om in 2050 geen uitstoot meer te hebben van vermijdbare broeikasgassen. In het Energieakkoord is vastgelegd hoe het gestelde doel moet worden bereikt.
Er zijn afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder werkgevers, vakbonden, milieuorganisaties en bedrijven.
Zo snel mogelijk is het motte, waarbij de banenmotor, economie en de "Wereld" gezond moet kunnen blijven draaien.
(bron rijksoverheid,  foto TimeandDate.com)

Op weg naar een gezond(er) leefmilieu en een circulaire economie.
De voortgang naar een duurzame economie gebeurt planmatig en in fases:
    14% duurzame energie in 2020.
    16% duurzame energie in 2023.
    In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.
    De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. (bron rijksoverheid))

Het actuele electoraat is bepalend en er zijn bewegingen, die de afgesproken voortgang aanvechten. Het doel van deze initiatieven is: "De overgang naar een gezond(er) leefmilieu en een circulaire economie versnellen". 
De noodzaak daartoe spreekt grote groepen aan, maar te snel kan grote onnodige offers vragen.
Meer inzet en ruimte voor alternatieven zou bij velen de voorkeur genieten boven het geforceerd stilleggen of beperken van de productie of mobiliteit.
We zien dat o.a. voor het gas nu versneld meer moet worden betaald om daarmee de overstap naar alternatieven te stimuleren. In vele gevallen zal de overstap naar het alternatief gaan in de richting van (collectieve) voorzieningen als de lucht/water warmtepomp en/of alles op electra. Op termijn zou elektra wel eens aanzienlijk goedkoper kunnen worden, met name op de maximale produktie momenten van de windmolens en de zonnepanelen, het bufferen zal daar zeker onderdeel van uitmaken.

Waterstof de energiedrager van de toekomst !?
Waterstof mag worden gezien als een belangrijke toepassing in het energietransitie traject. Waarbij waterstof uitermate geschikt is als opslagmedium bij de (over)produktie van wind en zon energie.

Rijden op waterstof is realiteit.
RTL Nieuws wijdde heel wat zendtijd aan de mogelijkheden met waterstof in auto’s onder de titel: ‘Opmars waterstofauto niet te stoppen (maar tanken kan nog bijna nergens).
De Volkskrant bracht al een uitgebreide reportage over de waterstofracer waarmee studenten van de TU Delft met succes meededen aan een race-event op het TT Circuit in Assen.
Getiteld: ‘Stilletjes scheuren op waterstof: de Forze VIII is dit jaar op de Gamma Racing Day om te winnen’
De Telegraaf kwam met de uitslag van de waterstofracer op Assen: ‘Waterstofracer rijdt zijn eerste race uit’
Omroep Brabant heeft uitgebreid aandacht besteedt aan rijden op waterstof: ‘Rijden op waterstof, je kunt zelfs drinken uit de uitlaat.’
Het Algemeen Dagblad toont een eigen video: ‘Kilometers vreten met waterstofauto’
En dan nog op radio NPO1 dit item, waarin Ad van Wijk voor de microfoon komt: ‘Waterstof, de nieuwe smeerolie van de duurzaamheid’ .

Voertuigen op waterstof - Initiatieven
De gemeente Groningen in Nederland heeft een primeur op het gebied van duurzaamheid. De stad heeft als eerste Europese stad een vuilniswagen aangeschaft die rijdt op waterstof. De gemeente zet behalve een vuilniswagen ook een veegwagen in die rijdt op waterstof. Daarnaast neemt de gemeente twee personenauto’s op waterstof in
gebruik. Al deze wagens kunnen de weg op dankzij de aanschaf van een nieuw mobiel waterstofvulpunt.
De uitbreiding van het materieel met de waterstofvoertuigen is een volgende stap in het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. Dit past in het streven van de gemeente Groningen om in 2035 volledig energieneutraal te werken. Het ombouwen van de wagens naar waterstofvoertuigen en de ontwikkeling van een mobiel waterstof-vulpunt wordt ondersteund door de Europese Unie. De gemeente Groningen is partner in het Interreg project Hytrec2.
Diverse internationale partners werken binnen dit project samen aan de (door)ontwikkeling van waterstofmobiliteit in
regio’s rondom de Noordzee. Waterstof zal in de toekomst zonder twijfel een zeer belangrijke bron zijn van duurzame
energie. Bij de verbranding ervan komt enkel waterdamp vrij en dus geen broeikasgas.Met waterstof kan energie en elektriciteit opgewekt worden. Het biedt dus uitzicht op een niet-vervuilend voertuig met een grote autonomie.

Eurhob International Guide

Aardgasloos is het thema, net als haar alternatieven.
Het principe van de waterstof brandstofcel is al een tijdje bekend en waterstof is het meest voorkomende element op onze planeet. Dat het toch zo lang geduurd heeft voordat er commerciële brandstofcel-systemen op de markt kwamen, heeft vooral te maken met de goedkope fossiele brandstoffen die we tot nog toe ter beschikking hadden. Aardgas, gasnet en ‘gas’ in het algemeen worden vaak in één adem genoemd en door elkaar gehaald. Zo is van ‘aardgas af’ voor menigeen hetzelfde als ‘van het gasnet af’. Waterstof is echter ook gas, net als biogas en groen gas. Recent onderzoek wijst uit dat, met enkele aanpassingen, het huidige gasnet ook geschikt is voor waterstof.

Het stroomnet "verduurzaamt" door windmolens en zonneparken. In 2050 gaat naar verwachting alleen nog duurzame stroom door het net. Dat geldt ook voor het gasnet: het percentage biogas in ons net zal toenemen, net als het percentage waterstof, gemaakt uit zon- en windstroom. Het gasnet wordt de ‘stroomopslag’ die ons seizoensopslagprobleem oplost.

Brandstofcellen hebben waterstof nodig om stroom te maken en maken stroom van gas. Ze vormen de brug tussen gas- en stroomnet, opwek en opslag. De BlueGEN, van SOLIDpower, is een brandstofcel die stroom maakt, maar ook eerst haar eigen waterstof. De ontstane restwarmte kan worden omgezet in bijvoorbeeld warm tapwater. De BlueGEN is een ‘net-gekoppeld’ apparaat en haalt haar waterstof uit het gasnet door methaan chemisch te kraken. Dat levert tot 70% CO2-besparing op ten opzichte van netstroom. Is er bio-methaan of een mix met pure waterstof beschikbaar, dan wordt het 100% groen. Brandstofcellen zijn daarbij stil en stoten geen verbrandingsgassen (als SOx en NOx) uit.

Itho Daalderop:
DaalderopItho Daalderop introduceert de nieuwe lucht/water warmtepomp HP-S. De HP-S is een compleet concept voor het duurzaam verwarmen én koelen van de woning en het bereiden van warm tapwater.
De HP-S bestaat uit een binnen- en buitendeel. De warmtepomp presteert het beste met een laagtemperatuurverwarmingssysteem (LTV), zoals vloerverwarming. Bij vloerverwarming wordt doorgaans een temperatuur gebruikt van ca. 35 °C, waardoor de warmtepomp minder energie nodig heeft om de woning warm te houden. Het binnendeel regelt automatisch de boilerverwarming en is qua afmetingen vergelijkbaar met een cv-ketel.
De compressor in het buitendeel zorgt voor verwarming van de woning en het tapwater.
Groot voordeel van een buitendeel is dat dit meerdere opstellingsmogelijkheden biedt, bijvoorbeeld in de tuin of op een uitbouw of garage.

All-electric of toch hybride
De HP-S is uitermate geschikt om zelfstandig te verwarmen, het warm tapwater te bereiden en te koelen. Hiermee kan een all-electric woning worden gerealiseerd. Daarnaast kan er gekozen worden voor een hybride opstelling. Als er bijvoorbeeld nog een cv-ketel aanwezig is, kan de cv-ketel tijdens extreem koude dagen de verarming overnemen of het warm tapwater bereiden. 

MasterWatt:
MasterwattEen elektrische cv ketel is een uitstekende oplossing voor vele toepassingen in uw woning of bedrijfspand. In combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen kun je uiterst efficiënt met je zelf opgewekte energie omgaan, en je woning volledig elektrisch verwarmen.
Woningen worden vandaag de dag zeer goed geïsoleerd vanwege de steeds strengere eisen vanuit het Bouwbesluit. Deze eisen worden in de nabije toekomst alleen maar strenger. Er is dus steeds minder energie nodig om onze woning te verwarmen. Een kleine elektrische ketel van 1 tot 3 kW zou dan voldoende kunnen zijn om de warmtevraag te dekken van een normale eengezinswoning. Met een driewegklep kan deze ketel ook een tapwater boiler (indirect gestookt) verwarmen. Toepassingen met zonneboilers zijn ook mogelijk zodat de zonnepanelen het tapwater verwarmen of voorverwarmen. PV panelen dekken dan de stroomvraag van de elektrische elementen (elektrische ketel). Voordelen van een elektrische ketel zijn ook onder andere eenvoudige techniek (veel minder gecompliceerd dan een warmtepomp) het is niet nodig bronnen te boren geen geluid van buitenunits, zoals bij een lucht/water warmtepomp

Elektrische doorstromer voor tapwater.
Warm water is een vanzelfsprekendheid in ieder huishouden. De warmwater-doorstromers van Masterwatt voorzien in deze behoefte, op een zeer energiezuinige manier, zonder gebruik van een gasaansluiting.
De elektrische doorstromers van Masterwatt hebben vele voordelen ten opzichte van andere warmwatertoestellen. De toestellen hebben geen warm water voorraad en alle warmte van de elektrische elementen wordt volledig aan het water afgegeven. Het gevolg is dat het rendement van de doorstroomverwarmer hoger is dan van ieder ander soort warmwatertoestel. Bij de elektronisch gestuurde uitvoeringen met vermogensinstelling en uitgebreid display, is het meer dan 98%.
De temperatuurvariaties van het water zijn hier te verwaarlozen en er stroomt nooit onbedoeld warmer water uit dan is ingesteld.
De toestellen klein van omvang en fraai in design. Ze zijn in verschillende vermogens en voor verschillende toepassingen te verkrijgen, voorzien van analoge of digitale bediening..

 


 

 

Eurhob International Guide
Worden onze ramen zonnepanelen ?
Te mooi om waar te zijn of een realistisch toekomstbeeld? Als het aan Ferdinand Grapperhaus en Willem Kesteloo ligt het laatste. Met hun bedrijf PowerWindow ontwikkelden zij een speciale raamcoating. De coating, die wordt aangebracht op het glas, kan energie opwekken. Hierdoor functioneert het raam net als een zonnepaneel.

De ontwikkeling
De voormalige studenten van de Technische Universiteit in Delft ontwikkelden en patenteerden de speciale coating begin september 2014. Grapperhuis en Kesteloo zeggen in gesprek te zijn met diverse aannemers, projectontwikkelaars en architecten. Ook glaszetters en elektrotechnische specialisten zijn razend enthousiast om de coating in de praktijk te gaan toepassen. De bedoeling is om vanaf 2016 de eerste ruiten te plaatsen die energie opwekken.
Stroom opwekken met een raam .....

Hoe werkt de PowerWindow?
 Foto: PowerWindow Op het glasoppervlak wordt een dunne luminiscente coating aangebracht. Deze laag absorbeert zowel direct als indirect licht en stuurt dit naar de zijkanten van het raam.
De zonnecelstrips op de zijkanten van het raam zorgen voor de omzetting naar elektriciteit.
De energie die je opwekt kan dan meteen gebruikt worden in het huishouden. Dankzij de coating wordt de warmtestraling ook tegengehouden waardoor er een betere isolatie is dan een normaal raam.


Opbrengst van de PowerWindow
Afhankelijk van de transparantie van de coating kan er 25 tot 40 procent energie bespaart worden met de PowerWindow. Hoe donkerder de coating hoe meer energie er opgewekt wordt. De eerste ruiten die worden ontwikkelt leveren jaarlijks ongeveer 50 kWh per vierkante meter op. Een gemiddeld zonnepaneel levert 150 kWh per jaar op maar neemt meer ruimte in en zijn minder multifunctioneel inzetbaar.

Toepassing in de praktijk
De PowerWindow is in eerste instantie vooral interessant voor renovatie en nieuwbouw van kantoorpanden. De stroom die dan wordt opgewekt door de ramen kan meteen gebruikt worden door de computers en andere apparaten in het gebouw. Voor de gewone huishoudens lijkt de toepassing minder geschikt, omdat hier simpelweg minder raamwerk aanwezig is. Daarentegen is de ontwikkeling wel weer interessant voor elektrisch rijden. De ramen van de auto kunnen de accu onder het rijden opladen waardoor het rijbereik van de elektrische auto toeneemt.

Bron: PowerWindow
 
 

 

Eurhob International Guide

Het Stroom verbruik kan echt veel efficiënter.
Een belangrijke essentie van (elektrische) energie is het gebruik op een milieu vriendelijke manier in balans te brengen met de beschikbaarheid van energie. 
Dit uitgangspunt is belangrijk voor de eigen energie opwekking en/of de energie inkoop contracten.
Goedkoper kun je het verbruik niet realiseren, ervan uitgaande dat het onnodige verbruik onder controle is gebracht.

Het is dan ook eenvoudiger om te komen tot een optimale verhouding tussen b.v. de eigen opwekking, opslag/buffering en de inkoop van buitenaf.

De slogan meten is weten is leuk levert zonder actie niets op, handelen met kennis is de essentie van NU!

beperk het energie gebruik
kies voor duurzame energie bronnen
gebruik energiezuinige verbruikers
spreid het gebruik van apparaten
laat de energie niet van ver weg komen

De winst van het spreiden van het energie gebruiksmoment is:
~  het afvlakken van de pieken en juist de dalen vullen met energie-verbruik.
~  het maximaal benutten van het variërende energie-aanbod uit (duurzame) energiebronnen.

Energie-management levert een directe bijdrage aan energiebesparing.
Een eerste vorm van stroom-management was de z.g. "dal uren" regeling, dat door leveranciers van stroom werd aangeboden.
Eén van de laatste ontwikkelingen is dat de elektrische boilers of wasmachine op afstand door de energieleverancier kort wordt geschakeld om de pieken/dalen in het aanbod te managen. 

Bij een intelligent stroom-management systeem kan je denken aan het volgende:
~  Het systeem zorgt ervoor dat niet alle apparaten tegelijk aanspringen, bijvoorbeeld boilers,  
    wasmachine of droger, worden binnen een eigen management dysteem automatisch in- of
    uitgeschakeld aan de hand van de beschikbare stroom.
    Door de stroom intelligent te managen kan worden volstaan met een geringere eigen energie  
    opwekking en buffering.
~  accu's van elektrische auto's worden het ene moment geladen en een ogenblik later wordt het
    laden gestopt en de energie uit die accu’s wordt weer teruggeleverd aan het huiselijke net.   
~  als de wind/zon sterk varieert, wordt de energielevering van windmolen/zon-parken naar  
    evenredigheid aangevuld met energie afkomstig van (snel startende) andere elektrische
    bronnen.

De industrie is veelal de voortrekker van vernieuwing, een goed voorbeeld daarvan is:
Sparq Assembly uit Coevorden, die een slim systeem ontwikkelde.Eurhob International Guide
SPARQ Assembly Sparq Assembly uit Coevorden biedt toekomst-bestendige off-grid oplossingen !!
Lees verder .........
Vonk Finding an innovative solution to the most complex of challenges.
Lees verder .........
Energieopslag is een sleuteltechologie van de toekomst.
Lees verder .........
BVA Auctions is het grootste online veilinghuis van Nederland.
Lees verder ..........
ECN speelt een prominente rol in het ontwikkelen van duurzame technologieën en kennis in energie-efficiëntie.
Lees verder ..........
Het terugbrengen van de energieconsumptie en het voorkomen van energieverspilling worden steeds belangrijker voor de EU.
Lees verder .........
Door de toepassing van innovatieve systemen  is het mogelijk om op een duurzame manier eigen elektriciteit en warmte op te wekken.
Lees verder .........    
Energie, zie je niet maar het is er wel, alle dynamiek ontstaat door energie, die zorgt voor warmte, licht, elektriciteit en beweging.
 Lees verder  .......... 
Energie opwekken via het raam. Dat klinkt te mooi om waar te kunnen zijn, maar verbaas je want het is toch mogelijk.
Lees verder ..........
Sport & Recreatie:  
vrijdagavond juni 2019 aanvang 18.00 uur op sportpark “Klinkenvlier” aan de Europaweg te Coevorden organiseert de Volleybalvereniging Vonk Coevorden voor de 34e keer het jaarlijkse “A. Vonk” volleybaltoernooi.

 

Eurhob International Guide
Eurhob International Guide
postadres: Duifkruid 7, 3892 AN Zeewolde (geen bezoek adres)
Bezoek adres (op afspraak)
Contact opnemen kan via de mailbox.

De basis voor Eurhob International Guide, werd gelegd in 1937, met  activiteiten op het gebied van elektro-technische dienstverlening, engineering en het implementeren van elektrotechnische oplossingen.
                        
Eurhob International Guide vandaag is een informatie platform voor energie gerelateerde thema's en betroken bij overeenkomstige projecten.

                                         ***                    

Disclaimer:
Eurhob International Guide kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor inhoudelijke onjuistheden, rsp. onvolkomenheden of voor schade ontstaan door, de aangeboden informatie.

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met hetgeen hierboven vermeld, wij plaatsen geen cookies.

De algemene voorwaarden van de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn van toepassing en worden op verzoek toegezonden.              

 

 

Home Mail sturen Impressum Copyright © Eurhob International Guide All rights reserved Template: ge-webdesign.de modified by Eurhob Inloggen

 
nach oben