Eurhob 1

schone-energie Energietransitie (milieu) is de focus!
De Rijksoverheid wil in 2050 (bijna) geen uitstoot meer van broeikasgassen.
In het Energieakkoord staat hoe de overheid ervoor zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. Hierover heeft het kabinet afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder werkgevers, vakbonden, milieuorganisaties en bedrijven. In de Energienota staan de afspraken tot 2050. (bron rijksoverheid)

Stapsgewijs naar duurzame energie
De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs:
    14% duurzame energie in 2020.
    16% duurzame energie in 2023.
    In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.
    De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. (bron rijksoverheid))

We zien dat o.a. voor het gas nu versneld meer moet worden betaald om daarmee de overstap naar alternatieven te stimuleren. In vele gevallen zal de overstap naar het alternatief gaan in de richting van (collectieve) voorzieningen als de lucht/water warmtepomp en/of alles op electra.  Op termijn zou elektra wel eens aanzienlijk goedkoper kunnen worden, met name op de maximale produktie momenten van de windmolens en de zonnepanelen, het bufferen zal daar zeker onderdeel van uitmaken.

Waterstof de energiedrager van de toekomst !?
Waterstof mag worden gezien als een belangrijke toepassing in het energietransitie traject. Waarbij waterstof uitermate geschikt is als opslagmedium bij de (over)produktie van wind en zon energie.

Rijden op waterstof is realiteit.
RTL Nieuws wijdde zaterdagochtend 17 augustus heel wat zendtijd aan de mogelijkheden met waterstof in auto’s onder de titel: ‘Opmars waterstofauto niet te stoppen (maar tanken kan nog bijna nergens).
De Volkskrant bracht 16 augustus een uitgebreide reportage over de waterstofracer waarmee studenten van de TU Delft met succes meededen aan een race-event op het TT Circuit in Assen.
Getiteld: ‘Stilletjes scheuren op waterstof: de Forze VIII is dit jaar op de Gamma Racing Day om te winnen’
De Telegraaf kwam 19 aug. met de uitslag van de waterstofracer op Assen: ‘Waterstofracer rijdt zijn eerste race uit’
Omroep Brabant heeft zondag 15 juli uitgebreid aandacht besteedt aan rijden op waterstof: ‘Rijden op waterstof, je kunt zelfs drinken uit de uitlaat.’
Het Algemeen Dagblad toont een eigen video: ‘Kilometers vreten met waterstofauto’
En dan nog op radio NPO1 dit item, waarin Ad van Wijk voor de microfoon komt: ‘Waterstof, de nieuwe smeerolie van de duurzaamheid’ .

Voertuigen op waterstof - Initiatieven
De gemeente Groningen in Nederland heeft een primeur op het gebied van duurzaamheid. De stad heeft als eerste Europese stad een vuilniswagen aangeschaft die rijdt op waterstof. De gemeente zet behalve een vuilniswagen ook een veegwagen in die rijdt op waterstof. Daarnaast neemt de gemeente twee personenauto’s op waterstof in
gebruik. Al deze wagens kunnen de weg op dankzij de aanschaf van een nieuw mobiel waterstofvulpunt.
De uitbreiding van het materieel met de waterstofvoertuigen is een volgende stap in het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. Dit past in het streven van de gemeente Groningen om in 2035 volledig energieneutraal te werken. Het ombouwen van de wagens naar waterstofvoertuigen en de ontwikkeling van een mobiel waterstof-vulpunt wordt ondersteund door de Europese Unie. De gemeente Groningen is partner in het Interreg project Hytrec2.
Diverse internationale partners werken binnen dit project samen aan de (door)ontwikkeling van waterstofmobiliteit in
regio’s rondom de Noordzee. Waterstof zal in de toekomst zonder twijfel een zeer belangrijke bron zijn van duurzame
energie. Bij de verbranding ervan komt enkel waterdamp vrij en dus geen broeikasgas.Met waterstof kan energie en elektriciteit opgewekt worden. Het biedt dus uitzicht op een niet-vervuilend voertuig met een grote autonomie.

Home Mail sturen Impressum Copyright © Eurhob International Guide All rights reserved Template: ge-webdesign.de modified by Eurhob Inloggen

 
nach oben